Prins Bernhardlaan 34
1911 BB Akersloot
info@custerscoaching.nl
0251 797010
06 30468339
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Technieken en methoden

Als basispsycholoog ben ik gewend om jaarlijks nieuwe methoden te leren om zo steeds beter te worden in mijn werk. Inmiddels kan ik daardoor kiezen uit de meest gebruikte en wetenschappelijk bewezen methoden die er op dit moment voor handen zijn. Van onderstaande methoden kun je op internet veel informatie vinden en worden door mij toegepast.


Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wat is ACT?
Acceptance and Commitment Therapy (ACT, spreek uit als één woord; ekt) is een nieuwe vorm van gedragstherapie ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl. ACT is erkend als een effectieve en bewezen therapie voor een verschillende soorten problemen. Met ACT leren mensen op een andere manier met hun vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan ze gewend waren. Het blijkt dat het gevecht aangaan met gedachten of gevoelens er vaak voor zorgt dat ze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat ze leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen en problemen ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en niet los van elkaar kunnen worden gezien:

Acceptatie: Het gevecht stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid opbrengen om deze vervelende ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn.

Defusie: Het leren afstand nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden rondgecommandeerd.

Zelf als Context: Het leren jezelf van een afstand te kunnen bekijken (het observerende zelf), los van je de rollen die invult, en de eigenschappen die je jezelf toedicht.

Hier en Nu: Psychisch aanwezig kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en steeds richten op de toekomt (of het verleden).

Waarden: Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven: zoals liefde. Het duidelijk krijgen van onze eigen waarden is een essentiële stap voor een zinvol leven.

Toegewijd Handelen: Actie ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor (je waarden) je en je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen.

Deze zes kernprocessen samen zorgen voor psychologische flexibiliteit; het vermogen om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal leven kan leiden en voorkomt dat je leven in het teken staat van de problemen die je tegenkomt op je pad.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel er verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken (vaak gesteund door metaforen), is het uiteindelijke doel ook om ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Daarom wordt er bij ACT veel gebruikt gemaakt van ervaringsgerichte oefeningen.

Familieopstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Familieopstellingen is een methode die ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie innemen. Opstellingen helpen om verborgen of half bewuste verbanden te zien en de mogelijkheden om ons los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel mensen als prettig en bevrijdend ervaren. Verhelderende en bevrijdende inzichten kunnen zo gegeven worden aan mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Vooral vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt. Een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen zijn juist die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en ingebonden in een dynamiek. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem.

Familieopstellingen worden meestal in een groep uitgewerkt. Minder bekend is de één op één methode die gedaan kan worden in een individuele sessie. Ik gebruik deze methode en combineer dit met andere technieken.
Psychologische testen

Ik maaK gebruik van verschillende soorten testen die ingezet kunnen worden om interesse, capaciteiten en competenties te onderzoeken. Er zijn ook genormeerde testen die onderzoeken hoe het gesteld is met veerkracht van de kandidaat en hoe deze omgaat met stress en werkdruk. Testen kunnen helpen om een completer beeld van het functioneren van een werknemer te krijgen. Een test wordt altijd gevolgd door een interview om de uitkomst te bespreken en te beoordelen.

Waar herken je een goede test aan? Bij een goede test moet je een duidelijke score-uitleg krijgen, zodat je weet hoe de uitslagen tot stand zijn gekomen en hoe je deze moet interpreteren. Daarnaast moet een goede test een Nederlandse normgroep hebben. Tests die zijn gemaakt voor bijv. Amerikanen geven een vertekend beeld. Culturele verschillen tussen bijvoorbeeld Amerikanen en Nederlanders zijn namelijk van grote invloed op iemands persoonlijkheid en dus de testuitslag. Ook de lengte van een vragenlijst is een indicatie voor de betrouwbaarheid van een test. Iemands persoonlijkheid kan niet bepaald worden aan de hand van dertig vragen! Testen en het interpreteren van testen is werk voor de vakman of vakvrouw.

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) is een vrij nieuwe methode die in therapieën wordt gebruikt. De methode is ontwikkeld door een taalkundige en een wiskundige (Bandler en Grinder), die nauwgezet zeer succesvolle therapeuten (o.a. Erickson, Perls, Satier en Bateson) hebben gevolgd en hun manier van werken hebben ontleed (gemodelleerd). Uitgangspunt: Wat de één kan, kan de ander leren!

Hier kwam een werkwijze uit voort die speels en beweeglijk is en waarin taalpatronen en zintuiglijke systemen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven) belangrijk zijn.

NLP is geen therapie, maar een aanvullende methode die door therapeuten, trainers, managers wordt toegepast in hun eigen werkgebied. Ik ben NLP-master.
Psychodrama

Psychodrama is van oorsprong een synthese van drama en groepspsychotherapie. Ontwikkeld door J.L. Moreno. Het blijkt dat deze methode, in aangepaste vorm, in trainingen (communicatietrainingen, leiderschapstrainingen, trainingen persoonlijke effectiviteit) heel effectief is.

Door middel van spontane spelsituaties worden gedachten, gevoelens en dilemma's concreet en begrijpbaar gemaakt. Het psychodrama-spel werkt met verbeelding en inleving. Het is spelen met het leven zelf, respectvol en creatief.

Tijdens een sessie wordt jij, als hoofdpersoon, uitgenodigd je vraag in scène te zetten. Je krijgt in het spel nieuwe, emotioneel doorvoelde inzichten, die leiden tot gedragsalternatieven.

Familieopstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Familieopstellingen is een methode die ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie innemen. Opstellingen helpen om verborgen of half bewuste verbanden te zien en de mogelijkheden om ons los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel mensen als prettig en bevrijdend ervaren. Verhelderende en bevrijdende inzichten kunnen zo gegeven worden aan mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Vooral vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt. Een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen zijn juist die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en ingebonden in een dynamiek. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem.

Familieopstellingen worden meestal in een groep uitgewerkt. Minder bekend is de één op één methode die gedaan kan worden in een individuele sessie. Ik gebruik deze methode en combineer dit met andere technieken.

Wandelcoaching

Wat is wandelcoaching?
Bij wandelcoaching worden elementen uit de natuur gebruikt als metafoor en spiegel om inzichten te verkrijgen in je functioneren. Wandelen stimuleert de linker en de rechter hersenhelft en zorgt dat het denken (links) meer in balans komt met het voelen (rechts). Hierdoor wordt je creativiteit gestimuleerd en kom je tot nieuwe inzichten. De natuurlijke omgeving zorgt ervoor dat je tot rust komt en weer in contact met jezelf.

Een stap in de goede richting
Loopt je hoofd over en heb je het gevoel te verzuipen tussen werk en privé? Heb je moeite met het maken van keuzes en lukt het je echt niet om meer tijd te maken voor jezelf? Ga dan wandelend aan de slag met de vragen die je bezighouden. Wandelen heeft veel parallellen met het leven en ondernemerschap. Je gaat vooruit en neemt stappen die nodig om je doel te bereiken. De natuur weerspiegelt de obstakels op je pad, maar toont je ook de oplossingen.

Wat levert het op?
Wandelcoaching kan je afhankelijk van je coachvraag of thema het volgende opleveren:

  • Energie en inspiratie
  • Rust en ontspanning
  • Gemakkelijker loslaten
  • Inzicht in wat voor jou écht belangrijk is
  • Inzicht in wat je blokkeert in je groei
  • Gemakkelijker keuzes maken
  • Heldere en creatieve oplossingsrichtingenvOplossingsgericht werken

Het Oplossingsgerichte Model komt voort uit de psychotherapie, maar is inmiddels al zeer succesvol doorgedrongen in de wereld van coaching en educatie. Het is een werkwijze die toegankelijk en toepasbaar is voor mensen in alle leeftijdsgroepen.

OW werkt met wat er in het moment is, gericht op een gewenste toekomst, met als doel problemen op te lossen. OW beoogt samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende therapie of coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

OW is een pragmatische aanpak. De op zichzelf eenvoudig theorie, is duidelijk herkenbaar afkomstig vanuit het Mental Research Institute in Palo Alto (VS), de filosofie van Wittgenstein en een Boeddhistische denkwijze. Er zijn verschillende stromingen die als oorsprong van OW kunnen worden aangeduid, waaronder de werkwijze van dr. Milton Erickson, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg.
Voice Dialogue

Voice Dialogue biedt inzicht in ons innerlijk krachtenveld. De theorie die daaraan ten grondslag ligt is ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone.

De theorie van Voice Dialogue gaat er van uit dat je als persoon niet uit één maar uit een heleboel ikken bestaat, ook wel subpersonen genoemd, die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Het is leerzaam en leuk om zo naar jezelf te kijken, en het biedt een aantal voordelen.

Zo krijg je inzicht in je eigen gedrag en waarom dat soms ineffectief is. En je ontdekt hoe je je gedrag kunt ombuigen. Het wordt bovendien helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere juist niet. Als je niet goed functioneert in je privé-leven of in je werksituatie is er vaak sprake van een disharmonie tussen diverse kanten.

E.M.D.R. Eye Movement Desensitization Reprocessing

Eye Movement Desensitization Reprocessing afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals bij pesterijen in de jeugd kan deze methode worden gebruikt. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Soms ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Soms spreekt men van 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS). Ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode heeft de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is veel verschillende klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt het?
De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.


Custers Coaching - Linked In   Stichting EFT Nederland   NFC

Webdesign and Development : iWebPro (C) Interactieve Web Producties